Obchodní podmínky a reklamační řád

Provozovatel e-shopu (dále rovněž jako Prodávající):

GreenFood Nutrition s.r.o.
Na Zahradách 3517/2a
690 02 Břeclav
Česká republika
E-mail: info@greenfood.euo
IČ: 07045506
DIČ: CZ07045506
Zapsáno v Obchodním rejtříku Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 105792

Základní ustanovení a vymezení pojmů

Ustanovení obchodních podmínek (dále rovněž jen "obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi společností GreenFood Nutrition s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím (dále rovněž jen "kupující") na straně druhé (prodávající a kupující společně dále rovněž jen "smluvní strany").

Prodávající je coby provozovatel internetového obchodu www.greenfood.eu právnickou osobou, která za účelem dodání zboží a poskytování služeb kupujícím jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícím (zákazníkem) je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále rovněž jen "spotřebitel").
Podnikatelem je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, jakož i osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále rovněž jen "podnikatel"). Kupující bere na vědomí, že uvede-li v objednávce své identifikační číslo (identifikačním číslem označující jak právnické osoby, tak podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu), platí pro něj ustanovení obchodních podmínek pro podnikatele, uvedených zejména v závěrečných ustanoveních těchto obchodních podmínek. Má se dále za to, že podnikatelem je ten kupující, který není spotřebitelem.
Vystavení zboží na internetových stránkách e-shopu má pouze informativní charakter a není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření kupní smlouvy. Za závaznou nabídku se považuje odeslaná objednávka kupujícího, přičemž k uzavření smlouvy dochází okamžikem odeslání objednaného zboží kupujícímu, nebo okamžikem doručení závazného souhlasu odeslaného ze strany prodávajícího, a to podle toho, který okamžik nastane dříve. Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu neprodleně prostřednictvím informativního e-mailu, přičemž toto potvrzení není svou povahou souhlasem s uzavřením smlouvy, ale potvrzením o tom, že objednávka byla prodávajícím řádně zaevidována.
Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího, přičemž tento svůj záměr oznámí kupující prodávajícímu nejlépe prostřednictvím e-mailu. Kupující bere na vědomí, že tímto nezanikají práva a povinnosti smluvních stran, které jim plynou z příslušných právních předpisů, jakož i těchto obchodních podmínek.

Je-li kupujícím spotřebitel, považuje se vystavení zboží na internetových stránkách e-shopu za závaznou nabídku s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž k uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem odeslání objednávky spotřebitele a přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající předem vylučuje přijetí nabídky, resp. objednávky spotřebitele, s dodatkem nebo odchylkou.
Expediční lhůty - u každého zboží je uvedeno, zda je zboží skladem, či nikoliv. V případě, že je zboží skladem, běžná dodací lhůta je 48 hodin pracovního dne od uskutečnění objednávky. V případě většího množství objednaného zboží zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností a s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to nejlépe formou e-mailu. Aktuální dostupnost neskladového zboží Vám rádi prověříme na e-mailu info@greenfood.eu 

Platební a dodací podmínky

Dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. Dobírka se hradí v hotovosti, ne platební kartou.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou - Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem - Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Dopravné a balné

Zboží dodáváme na dodací adresu uvedenou v objednávce pouze kurýrní službou PPL / Zásilkovna. O odeslání zboží informujeme e-mailem, kde uvádíme kontakt na přepravce a také číslo zásilky pro online sledování. 
Pokud expedované zboží nebude dodáno do 24 hodin (o víkendu a ve státní svátky se zboží nedoručuje) doporučujeme zákazníkům kontaktovat přepravní společnost telefonicky a mít nachystané číslo zásilky.
Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Stav zásilky můžete ověřit, po zadání čísla balíku, přímo na stránkách dopravce. Není možné z naší strany ovlivnit čas doručení například na odpolední nebo dopolední čas. Vaše poznámky, že zboží má být doručeno například po 15 h nebo do 12 h, nemůžeme ovlivnit a nebereme proto na zřetel.

Ceny za dopravné a balné jsou následující (ceny jsou uvedeny s dph):

Cena zboží

  Cena za přepravné

Dobírečné

Ostatní formy plateb

Cena zboží do 890,- Kč

od 59 ,-Kč

29 ,- Kč

0,- Kč

Cena zboží nad 890,- Kč 

0 ,-Kč

29 ,- Kč

0,- Kč

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany zákazníka 
Storno objednávky lze provést nejlépe e-mailem na adrese info@greenfood.eu a je vhodné uvést číslo objednávky. Objednávku lze stornovat maximálně před expedováním zásilky. Ve chvíli, kdy dojde k předání spediční firmě, nelze již provést storno objednávky bez úhrady nezbytně nutných nákladů spojených s expedicí.

Storno objednávky ze strany obchodu
Prodávající může jednostranně zrušit objednávku kupujícího v případě, že objednané plnění (zboží) se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedené nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tuto část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době přijetí objednávky. Prodávající je povinen před zrušením objednávky o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající bez dalšího zrušit objednávku.
Každé zrušení objednávky nás mrzí, proto vždy doporučujeme objednávat skladové zboží, které můžeme vždy obratem expedovat. 

Reklamační řád

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která je u zboží nabízeného v našem internetovém obchodu uvedena na obalu výrobku.

 • Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

 • Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím zboží se rozumí předání zboží dopravcem kupujícímu. V případě, že bude kupujícímu doručena poškozená zásilka, uvede kupující do předávacího protokolu vady odůvodňující nepřevzetí zásilky tak, aby prodávající mohl po přepravci žádat náhradu takto vzniklé škody. Oprávněnou reklamaci vyřídí prodávající obratem.

 • Před započetím reklamačního řízení doporučujeme kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese info@greenfood.eu. Popsat zběžně druh reklamace a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujte dle dalších bodů.

 • Reklamované zboží doporučujeme doručit osobně či kurýrní službou na adresu sídla společnosti GrennFood Nutrition s.r.o..

 • Ke zboží doporučujeme doložit doklad o zakoupení zboží, popsat zjištěné vady a uvést nárok, který kupující v důsledku vady uplatňuje. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které bylo odesláno na dobírku nebo na dodejku na konkrétní osobu.

 • Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých zákonných případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.

 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet oznámením reklamace následujícím dnem doručení zboží na adresu prodávajícího. 30 denní lhůta je určena jen pro koncové spotřebitele, ne pro nákup na IČ.

 • Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

 • Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 • V případě zamítnutí reklamace reklamovaného zboží je možno zboží zdarma zlikvidovat, osobně po předchozí domluvě vyzvednout a nebo vrátit zpět na adresu uživatele (spedici je nutno individuálně zařídit, objednává a hradí adresát)

Reklamace je pro obě strany nepříjemná a proto se snažíme každému našemu zákazníkovi vyjít maximálně vstříc. Pokud Vám není cokoliv z našeho reklamačního řádu jasné, kontaktujte nás na info@greenfood.eu ; rádi Vám vše vysvětlíme.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §§ 2914 až 2925, §§ 2099 až 2117, příp. §§ 2158 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 • je zboží v odpovídajícím množství míře, nebo hmotnosti

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše v tomto odstavci těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší nebo sníženou cenu  pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace nebo práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího sdělení s projevem vůle kupujícího uplatnit reklamaci zboží nebo práva z vadného plnění.
Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

Je-li kupní smlouva sjednána prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží spotřebitelem, nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem). 
Za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy povinen informovat prodávajícího (GreenFood Nutrition s.r.o., Na Zahradách 3517/2a, 690 02 Břeclav, e-mail: info@greenfood.eu) formou jednostranného právního jednání, a to například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Spotřebitel může rovněž použít jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Doporučujeme vždy přiložit kopii dokladu o koupi zboží (postačí uvést i číslo objednávky nebo faktury). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím 14 denní lhůty.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, peněžní plnění (kupní cenu), které od spotřebitele obdržel. Pro vrácení plateb použije prodávající bezhotovostní platební styk, vrácení platby spotřebiteli proběhne bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu, které uvede spotřebitel.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní plnění kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Spotřebitel zašle zboží prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, bude takové jednání kupujícího chápáno jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů náleží pouze koncovým spotřebitelům, nikoli osobám, které uzavřeli kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (podnikatelé). Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku.
Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Rozhodne-li se spotřebitel uplatnit právo odstoupit od smlouvy podle předchozí věty, musí prodávajícímu do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Je-li vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit právo na náhradu škody a tuto započíst s kupní cenou, která má být kupujícímu vrácena. Prodávající vzniklou škodu spotřebiteli prokáže. Každý případ odstoupení od smlouvy je posuzován individuálně.

Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy pro Jídelníček na míru a produkty s ním spojené (Služby)

1. Kupující souhlasí, aby bylo s poskytnutím služby započato okamžitě, a tedy plnění poskytnuto ze strany prodávajícího obratem po uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním kupní smlouvy ze strany prodávajícího v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku. Započatým plněním se rozumí zpřístupnění zakoupené služby.

2. Kupující může odstoupit od smlouvy telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku a prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 


Ochrana osobních údajů

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s těmito bez výhrad souhlasí, přičemž kupující je na tyto obchodní podmínky a reklamační řád dostatečným způsobem a s dostatečným předstihem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s těmito seznámit.
Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi prodávajícího pro potřeby e-shopu. Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat. Osobní údaje kupujících jsou prodávajícím chráněny proti zneužití a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, či externích dopravců, přičemž osobní údaje kupujících jsou těmto subjektům předávány pouze v rozsahu nutném pro doručení zboží. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) v platném a účinném znění. Kupující tímto dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
Je-li kupujícím podnikatel, vztahují se na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím některá odlišná ustanovení, uvedená níže:

 • Zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu.

 • Neuplatní se ustanovení čl. III. "Práva z vadného plnění", v němž je stanoveno, že "projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.".

 • V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, a postupovat podle pravidel uvedených na webových stránkách www.coi.cz, kde lze mimo jiné nalézt více informací o mimosoudním řešení sporů. Alternativní řešení sporu je možné rovněž zahájit prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2019