🎁 Wybierz prezent według wartości swojego zamówienia w pierwszym kroku zakupów   ||   💰 Zarejestruj się i otrzymaj 10% rabatu na każde zamówienie.

Warunki handlowe i procedura reklamacyjna

Operator sklepu internetowego (dalej również jako Sprzedawca):

GreenFood Nutrition s.r.o.
Na Zahradách 3517/2a
690 02 Břeclav
Republika Czeska
E-mail: info@greenfood.euo
IČ: 07045506
DIČ: CZ07045506
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Brnie pod sygnaturą C 105792

Podstawowe postanowienia i definicje pojęć

Postanowienia regulaminu (zwane dalej również „regulaminem”) regulują prawa i obowiązki stron umowy kupna zawartej pomiędzy firmą GreenFood Nutrition s.r.o. jako sprzedający z jednej strony i kupujący (zwany dalej „kupującym”) z drugiej strony (sprzedający i kupujący łącznie zwani „kontrahentami”).

Sprzedawca, jako operator sklepu internetowego www.greenfood.eu, jest osobą prawną, która w celu dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz kupującego prowadzi działalność gospodarczą lub inną działalność gospodarczą.

Kupujący (klient) to konsument lub przedsiębiorca.

Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu zawiera umowę ze sprzedawcą lub w inny sposób się z nim obchodzi (zwana dalej także „konsumentem”).
Przedsiębiorcą jest osoba, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu zawiera ze sprzedawcą umowę lub w inny sposób się nim zajmuje, a także osoba działająca w imieniu lub w imieniu przedsiębiorcy (zwany dalej również „przedsiębiorcą”). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli poda w zamówieniu swój numer identyfikacyjny (numer identyfikacyjny wskazujący zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub jednostki organizacyjne państwa), postanowienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, określone w szczególności w mają do niego zastosowanie końcowe postanowienia niniejszych warunków handlowych. Uważa się ponadto, że przedsiębiorcą jest kupujący, który nie jest konsumentem.
Prezentacja towarów na stronie e-sklepu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty, lub propozycja zawarcia umowy kupna. Wysłane zamówienie kupującego uważa się za wiążącą ofertę, a umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania zamówionego towaru do kupującego lub doręczenia wiążącej zgody wysłanej przez sprzedającego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu przyjęcie zamówienia za pośrednictwem informacyjnej wiadomości e-mail, przy czym potwierdzenie to nie ma charakteru umowy o zawarcie umowy, ale potwierdzenie, że zamówienie zostało prawidłowo zarejestrowane przez sprzedającego.
Kupujący ma prawo wycofać swoją propozycję zawarcia umowy kupna bez żadnych sankcji do czasu wysłania zamówionego towaru przez sprzedającego, przy czym kupujący poinformuje sprzedającego o tym zamiarze najlepiej pocztą elektroniczną. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że prawa i obowiązki kontrahentów wynikające z właściwych przepisów prawa oraz niniejszych warunków nie wygasają.

Jeżeli kupującym jest konsument, prezentacja towaru na stronie internetowej sklepu internetowego jest uważana za wiążącą ofertę, z wyjątkiem wyczerpania zapasów lub utraty zdolności do realizacji, lub propozycję zawarcia umowy kupna, przy czym zawarcie umowy kupna następuje z chwilą wysłania zamówienia konsumenta i przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę. Sprzedający z góry wyklucza przyjęcie oferty, lub zamówienie konsumenta, z dodatkiem lub zmianą.
Terminy wysyłki - przy każdym produkcie wskazane jest, czy produkt jest w magazynie, czy nie. Jeśli towar jest dostępny w magazynie, normalny czas dostawy wynosi 48 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku większej ilości zamówionego towaru czas realizacji może ulec wydłużeniu. Operator zobowiązuje się, najlepiej jak potrafi i w odniesieniu do klienta, skrócić czas dostawy do możliwie najkrótszego czasu. Jeżeli termin dostawy przekracza rozsądną ogólną dostępność określonego rodzaju towaru na rynku, klientowi przysługuje pełne prawo do anulowania zamówienia, najlepiej drogą e-mailową. Z przyjemnością sprawdzimy aktualną dostępność towarów niedostępnych w magazynie pod adresem info@greenfood.eu

Warunki płatności i dostawy

Płatności online są dla nas obsługiwane przez bramkę płatności ComGate. Usługodawca, ComGate Payments, a.s., jest licencjonowaną instytucją płatniczą działającą pod nadzorem Czeskiego Banku Narodowego. Płatności dokonywane przez bramkę płatniczą są w pełni zabezpieczone, a wszystkie informacje są szyfrowane.

Płatność kartą - najszybszy sposób płacenia online. W interfejsie bramki płatności ComGate wpisujesz numer karty, datę ważności i kod CVC - trzy cyfry znajdujące się na pasku podpisu na odwrocie karty. Wszystko jest zabezpieczone standardem 3D Secure, dlatego prawdopodobnie zostaniesz poproszony o podanie kodu numerycznego, który otrzymasz SMS-em ze swojego banku.

Po zakończeniu płatności zostaniesz przekierowany z powrotem do sklepu. Płatność potwierdzona jest natychmiastowo, niezwłocznie przystąpimy do realizacji zamówienia.

Kontakty bramki płatności

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
Republika Czeska
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Wysyłka i doręczenie

Towar dostarczamy pod wskazany w zamówieniu adres dostawy wyłącznie firmą kurierską PPL. O wysyłce towaru informujemy e-mailem, w którym podajemy kontakt do przewoźnika, a także numer przesyłki do śledzenia online.
Jeśli wysłane towary nie zostaną dostarczone w ciągu 48 godzin (towar nie jest dostarczany w weekendy i święta), zalecamy, aby klienci skontaktowali się telefonicznie z firmą spedycyjną i przygotowali numer przesyłki.
Dostawa nastąpi w dni robocze w normalnych godzinach pracy. Status przesyłki możesz sprawdzić bezpośrednio na stronie przewoźnika po wpisaniu numeru paczki. Nie mamy możliwości wpływania na czas dostawy np. po południu lub rano. Nie mamy wpływu na Państwa uwagi, że towar powinien zostać dostarczony np. po godzinie 15:00 lub przed 12:00, dlatego nie bierzemy ich pod uwagę.

Ceny za dopravné a balné jsou následující (ceny jsou uvedeny s dph):

Cena towaru

  Cena za wysyłkę

Cena towaru do 224,99

z 24,99

Cena towaru powyżej 225,00

0 ,-

Anulacje

Anulowanie zamówienia przez klienta
Najlepszym sposobem na anulowanie zamówienia jest e-mail na adres info@greenfood.eu i wskazane jest podanie numeru zamówienia. Zamówienie można anulować najpóźniej przed wysłaniem przesyłki. Po przekazaniu zamówienia firmie spedycyjnej nie ma już możliwości anulowania zamówienia bez poniesienia niezbędnych kosztów związanych z wysyłką.

Anulowanie zamówienia przez sklep
Sprzedający może jednostronnie anulować zamówienie kupującego w przypadku, gdy zamówione świadczenie (towar) stanie się niemożliwe, ponieważ zamówiony towar nie jest już produkowany lub jest niedostępny przez długi czas bez winy sprzedającego. Jeżeli powyższa niemożność realizacji dotyczy tylko części zamówionego świadczenia, sprzedający może anulować tylko tę część zamówienia. Sprzedający może anulować zamówienie, jeśli nastąpiła znacząca zmiana ceny zakupu, gdy ta zmiana nie była znana sprzedającemu w momencie przyjęcia zamówienia. Sprzedający przed anulowaniem zamówienia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego o zmianie ceny i podjęcia próby osiągnięcia porozumienia, w takim przypadku, jeśli nie dojdzie do porozumienia z kupującym w sprawie nowej ceny, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia zamówienie bez zbędnych ceregieli.
Żałujemy każdego anulowania zamówienia, dlatego zawsze zalecamy zamawianie towaru z magazynu, który zawsze możemy wysłać natychmiast.

Procedura reklamacyjna

 • Każdy produkt podlega ustawowemu okresowi gwarancji, który jest wskazany na opakowaniu produktu dla produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym.

 • Gwarancja dotyczy wszystkich oczywistych i ukrytych wad towaru, które nie są zgodne z jego funkcjonalnością, właściwościami użytkowymi i estetycznymi.

 • Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania towaru bez zbędnej zwłoki po jego odbiorze. Przejęcie towaru oznacza przekazanie towaru kupującemu przez przewoźnika. W przypadku doręczenia kupującemu uszkodzonej przesyłki, kupujący winien zawrzeć w protokole zdawczo-odbiorczym wady uzasadniające nieprzyjęcie przesyłki, aby sprzedający mógł żądać od przewoźnika odszkodowania za powstałą szkodę. Sprzedający niezwłocznie rozpatrzy uzasadnioną reklamację.

 • Przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą drogą mailową na adres info@greenfood.eu. Krótko opisz rodzaj reklamacji i załącz dokumentację fotograficzną wady produktu. Sprzedawca zadecyduje o kolejnym postępowaniu i jeśli konieczne będzie odesłanie towaru, postępuj zgodnie z pozostałymi punktami.

 • Zalecamy dostarczenie reklamowanego towaru osobiście lub przesyłką kurierską na adres siedziby GrennFood Nutrition s.r.o.

 • Wraz z towarem zalecamy dołączenie dowodu zakupu towaru, opisującego stwierdzone wady oraz zgłaszającego roszczenia kupującego z tytułu wady. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia towaru wysłanego za pobraniem lub z dostawą do konkretnej osoby.

 • Kupujący może zgłosić następujące roszczenia: dostawę brakującego towaru lub wymianę towaru na nowy. W niektórych przypadkach prawnych istnieje również możliwość żądania odstąpienia od umowy kupna i zwrotu kwoty zakupu.

 • Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ustawowym terminie, nie później niż 30 dni. Termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się od zgłoszenia reklamacji następnego dnia po dostarczeniu towaru na adres Sprzedawcy. 30-dniowy termin przeznaczony jest tylko dla konsumentów końcowych, a nie dla zakupów z numerem identyfikacyjnym.

 • Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez sprzedawcę w określonym terminie, kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu lub odstąpienia od umowy.

 • Sprzedający odpowiada wobec kupującego (konsumenta) za to, że sprzedany przedmiot w momencie odbioru jest zgodny z umową kupna, w szczególności jest wolny od wad. Jeżeli po odbiorze przedmiot nie jest zgodny z umową kupna, kupujący ma prawo do bezpłatnego i bez zbędnej zwłoki przywrócenia przedmiotu do stanu zgodnego z umową kupna przez sprzedającego. I to, zgodnie z życzeniem kupującego, poprzez wymianę przedmiotu lub jego naprawę. Jeżeli taka procedura nie jest możliwa (jeżeli żądanie kupującego nie może zostać spełnione), kupujący może zażądać rozsądnej zniżki lub odstąpić od umowy.

 • W przypadku odrzucenia reklamacji reklamowanego towaru, towar można bezpłatnie zutylizować, odebrać osobiście po uprzednim uzgodnieniu lub zwrócić na adres użytkownika (spedycja musi być uzgodniona indywidualnie, zamówiona i opłacona przez adresata)

Reklamacje są nieprzyjemne dla obu stron, dlatego staramy się jak najbardziej ugościć każdego z naszych klientów. Jeśli cokolwiek z naszej polityki reklamacyjnej nie jest dla Ciebie jasne, skontaktuj się z nami pod adresem info@greenfood.eu; chętnie wszystko Ci wyjaśnimy.

Prawa do wadliwego wykonania

Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z nienależytego wykonania regulują właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy §§ 2914 do 2925, §§ 2099 do 2117 lub §§ 2158 do 2174 Kodeksu Cywilnego ).
Sprzedający odpowiada wobec kupującego, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

 • towar ma właściwości uzgodnione przez strony umowy, a w przypadku braku umowy ma właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie jego reklamy

 • towar nadaje się do celu, w jakim sprzedawca deklaruje jego przeznaczenie lub do którego towar tego rodzaju jest zwykle używany;

 • czy towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wadze?

 • towar spełnia wymagania przepisów prawa.

Postanowienia określone powyżej w niniejszym paragrafie niniejszych warunków nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej lub obniżonej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę. Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa z wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania towaru. Jeżeli wada towaru zostanie ujawniona w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru.
Prawa z wadliwego wykonania są dochodzone przez kupującego u sprzedającego. Za moment dochodzenia roszczenia lub prawa z wadliwego wykonania uważa się moment, w którym sprzedający otrzyma od kupującego zawiadomienie o woli kupującego dochodzenia roszczenia dotyczącego towaru lub prawa z wadliwego wykonania.
Dalsze prawa i obowiązki stron umowy związane z odpowiedzialnością za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedawcy.

Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy

Jeśli umowa kupna jest negocjowana za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość (w sklepie internetowym), konsument ma prawo, zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 kalendarzowym dni od dnia następującego po dniu otrzymania towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany do poinformowania sprzedawcy (GreenFood Nutrition s.r.o., Na Zahradách 3517/2a, 690 02 Břeclav, e-mail: info@greenfood.eu) o swoim odstąpieniu od umowy umowa w formie jednostronnej czynności prawnej, a mianowicie na przykład listem wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną. Konsument może użyć również dowolnego innego jednoznacznego oświadczenia. Zalecamy, aby zawsze dołączyć kopię dowodu zakupu (wystarczy dołączyć numer zamówienia lub faktury). Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie odstąpienia przed upływem terminu 14 dni.
Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwróci mu bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, otrzymaną od Konsumenta płatność pieniężną (cenę zakupu). Sprzedawca zastosuje bezgotówkowy sposób zwrotu płatności, zwrot środków Konsumentowi nastąpi przelewem bezgotówkowym na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanej zapłaty przed zwrotem towaru przez kupującego. Konsument powinien odesłać towar Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli odeśle towar przed upływem 14 dni. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Konsument.
W przypadku odstąpienia od umowy kupna przez konsumenta, jest on zobowiązany do zwrotu wraz ze zwracanym towarem przekazanych mu prezentów, w tym wszystkiego, czym został wzbogacony. W przypadku braku zwrotu pieniędzy przez kupującego takie działanie kupującego zostanie uznane za bezpodstawne wzbogacenie. Jeżeli wydanie przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest możliwe, sprzedającemu przysługuje odszkodowanie pieniężne w wysokości zwykłej ceny.
Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni przysługuje wyłącznie konsumentom końcowym, a nie osobom, które zawarły umowę kupna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu (przedsiębiorcy). Kupujący nie może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 1837 Kodeksu Cywilnego.
Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie może być rozumiane jako możliwość bezpłatnego wypożyczenia towaru. Jeżeli konsument zdecyduje się skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z poprzednim zdaniem, musi przekazać sprzedającemu wszystko, co uzyskał na podstawie umowy kupna, w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Jeśli zwracany towar jest częściowo uszkodzony, sprzedający może skorzystać z prawa do odszkodowania za szkodę i zaliczyć to do ceny zakupu, która ma zostać zwrócona kupującemu. Sprzedawca udowodni Konsumentowi powstałą szkodę. Każdy przypadek odstąpienia od umowy oceniany jest indywidualnie.

 


Ochrona danych osobowych

Postanowienia końcowe

Przesyłając zamówienie kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszym regulaminem, a także z procedurą reklamacyjną i wyraża na nie bez zastrzeżeń zgodę, a kupujący został poinformowany o niniejszym regulaminie i składanych reklamacjach. procedury w sposób wystarczający i z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktyczną realizacją zlecenia i ma możliwość ich poznania.
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w bazie Sprzedającego na potrzeby sklepu internetowego. Zgoda na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych może zostać w każdej chwili odwołana przez kupującego. Dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed nadużyciem i nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem partnerów obsługujących płatności lub przewoźników zewnętrznych, natomiast dane osobowe Kupujących przekazywane są tym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy dobra. Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez obowiązujące przepisy prawne Republiki Czeskiej, w szczególności odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa nr 101/2000 Dz.U.) w obowiązującej i obowiązującej wersji. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
Zadowolenie z zakupów określamy poprzez ankiety e-mailowe w ramach programu Zweryfikowani przez klientów, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, jeśli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego nie odmawiasz ich wysłania. Przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania ankiet w ramach programu Zweryfikowani przez klientów na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest stwierdzenie Państwa zadowolenia z zakupów u nas. Do wysyłania ankiet, oceny Państwa opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z procesora będącego operatorem portalu Heureka.cz; w tym celu możemy przekazywać informacje o zakupionych towarach oraz Państwa adres e-mail. Wysyłając kwestionariusze e-mailowe, Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnej osobie trzeciej do jej własnych celów. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu ankiet e-mailowych w ramach programu Customer Verified poprzez rezygnację z dalszych ankiet za pomocą linku w wiadomości e-mail z ankietą. W przypadku sprzeciwu nie prześlemy dalej ankiety.
Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, do stosunku umownego między sprzedającym a kupującym mają zastosowanie inne postanowienia, wymienione poniżej:

 • Zakupiony towar nie może zostać zwrócony bez podania przyczyny.

 • Postanowienia artykułu III nie mają zastosowania. „Prawa z wadliwego wykonania”, które stanowi, że „jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru”.

 • W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów transportu.

W przypadku powstania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, Konsument może skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązania sporu. W takim przypadku konsument może skontaktować się z organem pozasądowego rozstrzygania sporów, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa i postępować zgodnie z zasadami na stronie internetowej www.coi.cz, gdzie m.in. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów można znaleźć. Alternatywne rozwiązywanie sporów można również zainicjować za pośrednictwem formularza internetowego na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Niniejsze warunki obowiązują od 25 maja 2019 r.