PERFORMANCE line - Kategorie - DMAE

Náš nový rad výrobkov pre športovcov vznikol na základe dopytu našich zákazníkov po kvalitných suplementoch pre športovcov. Jednoznačný dôraz sme kládli na kvalitu surovín a kvalitu spracovania týchto surovín do finálnych výrobkov. Skvelú chuť dosahujeme použitím prírodných aróm. Za všetko hovorí ISO (ktorým je certifikovaná výroba), ktoré vypovedá o vysokých štandardoch výroby našich výrobkov.
Na otázku, prečo sme nespojili naše výrobky s menami známych športovcov? Môžeme jednoducho odpovedať, že sme sa spojili s vrcholovými trénermi, ktorí vedú práve týchto špičkových športovcov a pýtali sa ich, čo by preferovali v suplementácii u svojich zverencov. Na týchto základoch bol postavený celý rad výrobkov GreenFood Performance. Jeho funkčnosť je tak každodenne testovaná tými najpovolanejšími.