Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ e-shopu (ďalej rovnako ako Predávajúci):

GreenFood Nutrition s.r.o.
Na Zahradách 3517/2a
690 02 Břeclav
Česká republika
E-mail: info@greenfood.eu
IČ: 07045506
DIČ: CZ07045506
Zapísané v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, pod spisovou značkou C 105792

Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Ustanovenia obchodných podmienok (ďalej tiež len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou GreenFood Nutrition s.r.o. ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim (ďalej tiež len "kupujúci") na strane druhej (predávajúci a kupujúci spoločne ďalej tiež len "zmluvné strany").

Predávajúci je ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.greenfood.eu právnickou osobou, ktorá za účelom dodania tovaru a poskytovania služieb kupujúcim koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúcim (zákazníkom) je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná (ďalej tiež len "spotrebiteľ").
Podnikateľom je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná, ako aj osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej tiež len "podnikateľ"). Kupujúci berie na vedomie, že ak uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (identifikačným číslom označujúce ako právnické osoby, tak podnikajúce fyzické osoby alebo organizačné zložky štátu), platia pre neho ustanovenia obchodných podmienok pre podnikateľov, uvedených najmä v záverečných ustanoveniach týchto obchodných podmienok. Ďalej sa predpokladá, že podnikateľom je ten kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.
Vystavenie tovaru na internetových stránkach e-shopu má iba informatívny charakter a nie je záväznou ponukou, resp. návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Za záväznú ponuku sa považuje odoslaná objednávka kupujúceho, pričom k uzavretiu zmluvy dochádza okamihom odoslania objednaného tovaru kupujúcemu, alebo okamihom doručenia záväzného súhlasu odoslaného zo strany predávajúceho, a to podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu bezodkladne prostredníctvom informatívneho e-mailu, pričom toto potvrdenie nie je svojou povahou súhlasom s uzavretím zmluvy, ale potvrdením o tom, že objednávka bola predávajúcim riadne zaevidovaná.
Kupujúci je oprávnený odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, pokiaľ nedôjde k odoslaniu objednaného tovaru zo strany predávajúceho, pričom tento svoj zámer oznámi kupujúci predávajúcemu najlepšie prostredníctvom e-mailu. Kupujúci berie na vedomie, že týmto nezanikajú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré im plynú z príslušných právnych predpisov, ako aj týchto obchodných podmienok.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, považuje sa vystavenie tovaru na internetových stránkach e-shopu za záväznú ponuku s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti plniť, resp. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza okamihom odoslania objednávky spotrebiteľa a prijatím objednávky predávajúcim. Predávajúci vopred vylučuje prijatie ponuky, resp. objednávky spotrebiteľa, s dodatkom alebo odchýlkou.
Expedičné lehoty - pri každom tovare je uvedené, či je tovar na sklade, alebo nie. V prípade, že je tovar skladom, bežná dodacia lehota je 48 hodín pracovného dňa od uskutočnenia objednávky. V prípade väčšieho množstva objednaného tovaru tovar môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, podľa svojich možností a s ohľadom na zákazníka, znížiť dodaciu lehotu na najmenšiu možnú dobu. Pokiaľ dodacia doba prekročí dobu primeranú všeobecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhu, má zákazník plné právo zrušiť svoju objednávku, a to najlepšie formou e-mailu. Aktuálnu dostupnosť neskladového tovaru Vám radi preveríme na e-maile info@greenfood.eu

Platobné a dodacie podmienky

Dobierka - platba pri doručení tovaru kuriérskou službou na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke. Dobierka sa hradí v hotovosti, nie platobnou kartou.

Online platby pre nás zaisťuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou - Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete najskôr požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodom - Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Dopravné a balné

Tovar dodávame na dodaciu adresu uvedenú v objednávke iba kuriérskou službou GLS / Packeta Group. O odoslaní tovaru informujeme e-mailom, kde uvádzame kontakt na prepravcu a taktiež číslo zásielky pre online sledovanie.
Pokiaľ expedovaný tovar nebude dodaný do 24 hodín (cez víkend av štátne sviatky sa tovar nedoručuje) odporúčame zákazníkom kontaktovať prepravnú spoločnosť telefonicky a mať nachystané číslo zásielky.
Doručenie prebehne v pracovné dni v čase obvyklého pracovného času. Stav zásielky môžete overiť, po zadaní čísla balíka, priamo na stránkach dopravcu. Nie je možné z našej strany ovplyvniť čas doručenia napríklad na popoludňajší alebo dopoludňajší čas. Vaše poznámky, že tovar má byť doručený napríklad po 15 h alebo do 12 h, nemôžeme ovplyvniť a neberieme preto na zreteľ.

Ceny za dopravné a balné sú nasledujúce (ceny sú uvedené s dph):

Cena tovaru

  Cena za prepravné

Dobierka

Ostatné formy platieb

Cena tovaru do 36,99 EUR

od 2,59 EUR

0,99 EUR

0 EUR

Cena tovaru nad 36,99 EUR

0 EUR

0,99 EUR

0 EUR

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka
Storno objednávky je možné vykonať najlepšie e-mailom na adrese info@greenfood.eu a je vhodné uviesť číslo objednávky. Objednávku je možné stornovať maximálne pred expedovaním zásielky. Vo chvíli, keď dôjde k odovzdaniu špedičnej firme, nie je možné už vykonať storno objednávky bez úhrady nevyhnutne nutných nákladov spojených s expedíciou.

Storno objednávky zo strany obchodu
Predávajúci môže jednostranne zrušiť objednávku kupujúceho v prípade, že objednané plnenie (tovar) sa stane nemožným, pretože objednaný tovar sa už nevyrába, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa týka vyššie uvedenej nemožnosti plnenia iba časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť iba túto časť objednávky. Predávajúci môže zrušiť objednávku, ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, kedy táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase prijatia objednávky. Predávajúci je povinný pred zrušením objednávky o zmene ceny informovať bezodkladne kupujúceho, a pokúsiť sa o dohodu, kedy v prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci bez ďalšieho zrušiť objednávku.
Každé zrušenie objednávky nás mrzí, preto vždy odporúčame objednávať skladový tovar, ktorý môžeme vždy obratom expedovať.

Reklamačný poriadok

 • Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota, ktorá je pri tovare ponúkanom v našom internetovom obchode uvedená na obale výrobku.

 • Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté vady tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami.

 • Kupujúci je povinný si tovar prezrieť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Prevzatím tovaru sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcom kupujúcemu. V prípade, že bude kupujúcemu doručená poškodená zásielka, uvedie kupujúci do odovzdávacieho protokolu vady odôvodňujúce neprevzatie zásielky tak, aby predávajúci mohol od prepravcu žiadať náhradu takto vzniknutej škody. Oprávnenú reklamáciu vybaví predávajúci obratom.

 • Pred začatím reklamačného konania odporúčame kontaktovať predávajúceho e-mailom na adrese info@greenfood.eu. Popísať zbežne druh reklamácie a pripojiť fotodokumentáciu vady na výrobku. Predávajúci rozhodne o ďalšom postupe a pri nutnosti zaslania výrobku späť, postupujte podľa ďalších bodov.

 • Reklamovaný tovar odporúčame doručiť osobne či kuriérskou službou na adresu sídla spoločnosti GrennFood Nutrition s.r.o..

 • K tovaru odporúčame doložiť doklad o zakúpení tovaru, popísať zistené vady a uviesť nárok, ktorý kupujúci v dôsledku vady uplatňuje. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ktorý bol odoslaný na dobierku alebo na dodajku na konkrétnu osobu.

 • Kupujúci môže uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru alebo výmenu tovaru za nový. V niektorých zákonných prípadoch je tiež možné požadovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej čiastky.

 • Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v zákonnej lehote, najneskôr do 30 dní. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť oznámením reklamácie nasledujúcim dňom doručenia tovaru na adresu predávajúceho. 30 denná lehota je určená len pre koncových spotrebiteľov, nie pre nákup na IČ.

 • Ak nebude reklamácia v uvedenej lehote predávajúcim vybavená, má kupujúci právo na primeranú zľavu alebo odstúpenie od zmluvy.

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu (spotrebiteľovi) za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Pokiaľ nie je vec pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. A to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný (ak nemožno splniť kupujúceho požiadavku) môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.

 • V prípade zamietnutia reklamácie reklamovaného tovaru je možné tovar zadarmo zlikvidovať, osobne po predchádzajúcom dohovore vyzdvihnúť alebo vrátiť späť na adresu užívateľa (špeciáciu je nutné individuálne zariadiť, objednáva a hradí adresát)

Reklamácia je pre obe strany nepríjemná a preto sa snažíme každému nášmu zákazníkovi vyjsť maximálne v ústrety. Pokiaľ Vám nie je čokoľvek z nášho reklamačného poriadku jasné, kontaktujte nás na info@greenfood.eu; radi Vám všetko vysvetlíme.

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117, príp. §§ 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej

 • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa

 • je tovar v zodpovedajúcom množstve miere, alebo hmotnosti

 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené vyššie v tomto odseku týchto obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu alebo zníženú cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v období dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa prejaví vada tovaru v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie alebo práva z chybného plnenia sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho oznámenie s prejavom vôle kupujúceho uplatniť reklamáciu tovaru alebo práva z chybného plnenia.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s zodpovednosťou za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva dojednaná prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru spotrebiteľom , alebo ním určenou treťou osobou (inou ako dopravcom).
Za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy povinný informovať predávajúceho (GreenFood Nutrition s.r.o., Na Záhradách 3517/2a, 690 02 Breclav, e-mail: info@greenfood.eu) formou jednostranného právneho konania napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom. Spotrebiteľ môže tiež použiť akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie. Odporúčame vždy priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru (postačí uviesť aj číslo objednávky alebo faktúry). Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím 14 dňovej lehoty.
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, peňažné plnenie (kúpnu cenu), ktoré od spotrebiteľa obdržal. Pre vrátenie platieb použije predávajúci bezhotovostný platobný styk, vrátenie platby spotrebiteľovi prebehne bezhotovostným prevodom na číslo bankového účtu, ktoré uvedie spotrebiteľ.
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné plnenie kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti. Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.
Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. Pokiaľ nedôjde k vráteniu zo strany kupujúceho, bude takéto konanie kupujúceho chápané ako bezdôvodné obohatenie. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.
Právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní patrí iba koncovým spotrebiteľom, nie osobám, ktoré uzavreli kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (podnikatelia). Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.
Právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Ak sa rozhodne spotrebiteľ uplatniť právo odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúcej vety, musí predávajúcemu do 14 dní od okamihu odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak je vrátený tovar čiastočne poškodený, môže predávajúci uplatniť právo na náhradu škody a túto započítať s kúpnou cenou, ktorá má byť kupujúcemu vrátená. Predávajúci vzniknutú škodu spotrebiteľovi preukáže. Každý prípad odstúpenia od zmluvy je posudzovaný individuálne.

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pre Jedálniček na mieru a produkty s ním spojené

1. Kupujúci súhlasí, aby bolo s poskytnutím služby začaté okamžite, a teda plnenie poskytnuté zo strany predávajúceho obratom po uzavretí kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu, ako sa začalo s plnením kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho v súlade s § 1837 písm. a) Občianskeho zákonníka. Započatým plnením znamená sprístupnenie zakúpené služby.

2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy prostredníctvom správy zaslanej email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkách.

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od začiatku a predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal.

 


Ochrana osobných údajov

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a že s týmito bez výhrad súhlasí, pričom kupujúci je na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok dostatočným spôsobom as dostatočným predstihom pred vlastným uskutočnením. možnosť sa s týmito zoznámiť. 
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze predávajúceho pre potreby e-shopu. Súhlas so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať. Osobné údaje kupujúcich sú predávajúcim chránené proti zneužitiu a nie sú odovzdávané tretím osobám s výnimkou partnerov zaisťujúcich platobný styk, či externých dopravcov, pričom osobné údaje kupujúcich sú týmto subjektom odovzdávané iba v rozsahu nutnom pre doručenie tovaru. Nakladanie s osobnými údajmi sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 101/2000 Zb.) v platnom a účinnom znení. Kupujúci týmto ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
Ak je kupujúcim podnikateľ, vzťahujú sa na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim niektoré odlišné ustanovenia, uvedené nižšie:

 • Zakúpený tovar nie je možné vrátiť bez udania dôvodu.

 • Neuplatnia sa ustanovenia čl. III. "Práva z chybného plnenia", v ktorom je stanovené, že "ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí."

 • V prípade oprávnenej reklamácie nemá kupujúci právo na náhradu dopravného.

V prípade sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže spotrebiteľ kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, a postupovať podľa pravidiel uvedených na webových stránkach www.coi.sk, kde možno okrem iného nájsť viac informácií o mimosúdnom riešení sporov. Alternatívne riešenie sporu je možné tiež začať prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2019