Splošni pogoji poslovanja in reklamacijski postopek

Upravljalec spletne trgovine (v nadaljevanju tudi Prodajalec):

GreenFood Nutrition s.r.o.
Na Zahradách 3517/2a
690 02 Břeclav
Česká republika
E-mail: info@greenfood.euo
IČ: 07045506
DIČ: CZ07045506
Vpisano v poslovni register okrožnega sodišča v Brnu pod številko spisa C 105792

Osnovne določbe in opredelitev izrazov

Določbe Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju tudi "Splošni pogoji poslovanja") urejajo pravice in obveznosti strank kupoprodajne pogodbe, sklenjene med družbo GreenFood Nutrition s.r.o. kot prodajalcem na eni strani in kupcem (v nadaljevanju tudi "kupec") na drugi strani (prodajalec in kupec skupaj v nadaljevanju tudi "pogodbeni strani").

Prodajalec kot upravljavec spletne trgovine www.greenfood.eu je pravna oseba, ki deluje v okviru svoje trgovske ali druge poslovne dejavnosti z namenom dobave blaga in storitev kupcu.

Kupec (stranka) je potrošnik ali podjetnik.

Potrošnik je vsaka oseba, ki zunaj okvira svoje poslovne dejavnosti ali zunaj okvira samostojnega opravljanja svojega poklica sklene pogodbo s prodajalcem ali kako drugače posluje z njim (v nadaljevanju tudi "potrošnik").
Podjetnik je oseba, ki v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja svojega poklica sklene pogodbo s prodajalcem ali z njim kako drugače posluje, ter oseba, ki deluje v imenu ali za račun podjetnika (v nadaljevanju tudi: podjetnik). Kupec je seznanjen, da se v primeru, če v naročilu navede svojo identifikacijsko številko (identifikacijska številka, ki označuje tako pravne osebe kot podjetnike fizične osebe ali organizacijske enote države), zanj uporabljajo določbe Splošnih pogojev poslovanja za podjetnike, navedene zlasti v končnih določbah teh splošnih pogojev. Poleg tega se razume, da je kupec, ki ni potrošnik, podjetnik.
Prikaz blaga na spletnem mestu spletne trgovine je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe ali predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Za zavezujočo ponudbo se šteje zavezujoče naročilo, ki ga pošlje kupec, pri čemer se pogodba sklene v trenutku pošiljanja naročenega blaga kupcu ali v trenutku prejema zavezujočega soglasja, ki ga pošlje prodajalec, kar nastopi prej. Prejem naročila prodajalec kupcu takoj potrdi z informativnim elektronskim sporočilom, pri čemer ta potrditev po svoji naravi ni dogovor o sklenitvi pogodbe, temveč potrditev, da je prodajalec naročilo ustrezno evidentiral.
Kupec ima pravico, da brez kakršne koli kazni umakne svoj predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe, dokler prodajalec ne odpošlje naročenega blaga, pri čemer mora kupec prodajalca o svoji nameri obvestiti po možnosti po elektronski pošti. Kupec se zaveda, da to ne izključuje pravic in obveznosti strank, ki izhajajo iz ustrezne zakonodaje in teh splošnih pogojev.

Če je kupec potrošnik, se prikaz blaga na spletnem mestu spletne trgovine šteje za zavezujočo ponudbo pod pogojem, da so zaloge izčrpane ali da izgubi sposobnost izpolnitve, ali za predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe, pri čemer pride do sklenitve kupoprodajne pogodbe v trenutku pošiljanja potrošnikovega naročila in sprejetja naročila s strani prodajalca. Prodajalec vnaprej izključuje sprejem ponudbe ali naročila potrošnika s spremembo ali odstopanjem.
Roki za pošiljanje - za vsako blago je navedeno, ali je blago na zalogi ali ne. Če je blago na zalogi, je običajni dobavni rok 48 ur na delovni dan naročila. V primeru večjih količin naročenega blaga se lahko dobavni rok podaljša. Izvajalec se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh in glede na stranko skrajšal dobavni rok na najkrajši možni čas. Če je dobavni rok daljši od časa, ki je primeren za splošno razpoložljivost določene vrste blaga na trgu, ima kupec vso pravico preklicati svoje naročilo, po možnosti po emailu. Z veseljem bomo po emailu preverili trenutno razpoložljivost blaga, ki ni na zalogi: info@greenfood.eu 

Plačilni in dobavni pogoji

Povzetje - plačilo ob dostavi blaga s kurirsko službo na računski ali dostavni naslov, naveden v naročilu. Po povzetju se plača z gotovino in ne s plačilno kartico.

Spletna plačila zagotavlja plačilni procesor ComGate. Ponudnik storitev, podjetje ComGate Payments, a.s., je Plačilna institucija z licenco, ki deluje pod nadzorom Češke narodne banke. Plačila prek plačilnega procesorja so v celoti zaščitena, vsi podatki pa so šifrirani.

Plačilna kartica - Najhitrejši način spletnega plačevanja. V vmesnik plačilnega procesorja ComGate vnesete številko kartice, datum poteka veljavnosti in kodo CVC - tri številke, ki jih najdete na podpisnem traku na hrbtni strani kartice. Vse je zaščiteno s standardom 3D Secure, zato boste verjetno morali vnesti številčno kodo, ki jo boste prejeli z besedilnim sporočilom od svoje banke.

Po končanem plačilu boste preusmerjeni nazaj v trgovino. Če je plačilo potrjeno takoj, bomo nemudoma nadaljevali z naročilom.

Kontakti

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
Czech republic
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Plačilo za dostavo in pakiranje

Blago na naslov za dostavo, ki je naveden v naročilu, dostavimo izključno s kurirsko službo PPL. O odpremi blaga vas obvestimo po emailu, v kateri navedemo kontaktne podatke prevoznika in tudi številko pošiljke za spletno sledenje. 
Če poslano blago ne bo dostavljeno v 24 urah (blago ni dostavljeno ob vikendih in praznikih), strankam priporočamo, da po telefonu stopijo v stik s prevoznim podjetjem in si pripravijo številko pošiljke.
Dostava bo opravljena na delovne dni med običajnim delovnim časom. Stanje pošiljke lahko preverite tako, da številko paketa vpišete neposredno na spletnem mestu prevoznika. Na čas dostave ne moremo vplivati, na primer na popoldanski ali jutranji čas. Na vaše pripombe, da naj bo blago dostavljeno na primer po 15. uri ali pred 12. uro, ne moremo vplivati, zato jih ne upoštevamo.

Cene dostave in pakiranja so naslednje (cene vključujejo DDV):

Cena blaga

  Cena za dostavo

Cena blaga do 49,99 EUR

4,99 EUR

Cena blaga nad 50 EUR 

0 EUR

Storniranje naročila

Storniranje naročila s strani stranke 
Storniranje naročila lahko po možnosti opravite po e-pošti na naslovu info@greenfood.eu in priporočljivo je navesti številko naročila. Naročilo lahko prekličete najpozneje pred odpremo pošiljke. Ko je naročilo predano špediterju, ga ni več mogoče preklicati brez plačila potrebnih stroškov pošiljanja.

Storniranje naročila s strani trgovine
Prodajalec lahko enostransko prekliče kupčevo naročilo v primeru, da naročena izvedba (blago) postane nemogoča, ker se naročeno blago ne proizvaja več ali je dalj časa nedostopno iz razlogov, ki niso na strani prodajalca. Če se zgoraj navedena nezmožnost izvedbe nanaša le na del naročene izvedbe, lahko prodajalec prekliče le ta del naročila. Prodajalec lahko prekliče naročilo, če pride do bistvene spremembe nakupne cene, če ta sprememba prodajalcu ni bila znana ob sprejemu naročila. Pred preklicem naročila mora prodajalec kupca nemudoma obvestiti o spremembi cene in poskušati doseči dogovor, če s kupcem ne doseže dogovora o novi ceni, ima prodajalec pravico brez nadaljnjega preklicati naročilo.
Obžalujemo vsako preklicano naročilo, zato vedno priporočamo naročanje izdelkov na zalogi, ki jih lahko vedno nemudoma odpošljemo. 

Reklamacijski postopek

 • Za vse blago velja zakonsko določeno garancijsko obdobje, ki je navedeno na embalaži izdelka, ki je na voljo v naši spletni trgovini.

 • Garancija zajema vse očitne in skrite napake blaga, ki so nezdružljive z njegovo funkcionalnostjo, uporabnostjo in estetskimi lastnostmi.

 • Kupec mora blago pregledati brez nepotrebnega odlašanja po prevzemu pošiljke. Prevzem blaga pomeni, da prevoznik izroči blago kupcu. Če kupec prejme poškodovano pošiljko, mora v predajnem poročilu navesti pomanjkljivosti, ki upravičujejo neprevzem pošiljke, tako da lahko prodajalec od prevoznika zahteva odškodnino za tako nastalo škodo. Prodajalec mora upravičen zahtevek nemudoma poravnati.

 • Pred začetkom reklamacijskega postopka priporočamo, da se prodajalcu obrnete po emailu na naslov info@greenfood.eu. Na kratko opišite vrsto reklamacije in priložite fotografsko dokumentacijo napake na izdelku. Prodajalec bo odločil o nadaljnjem postopku in če je treba izdelek poslati nazaj, sledite naslednjim točkam.

 • Priporočamo, da reklamirano blago dostavite osebno ali po kurirski službi na naslov registriranega sedeža podjetja GrennFood Nutrition s.r.o..

 • Priporočamo, da predložite dokazilo o nakupu blaga, opišete ugotovljene napake in navedete zahtevek, ki ga kupec uveljavlja zaradi napake. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sprejme blaga, ki je bilo poslano po povzetju ali na obvestilo o sprejemu pošiljke določeni osebi.

 • Kupec lahko uveljavlja naslednje zahtevke: dostavo manjkajočega blaga ali zamenjavo blaga z novim. V nekaterih pravnih primerih je mogoče zahtevati tudi razveljavitev kupoprodajne pogodbe in vračilo kupnine.

 • Prodajalec je dolžan rešiti reklamacijo v zakonsko določenem roku, najpozneje v 30 dneh. Rok za rešitev reklamacije začne teči z obvestilom o reklamaciji po dnevu dostave blaga na IŠ.

 • Če prodajalec reklamacijo ne reši v tem roku, ima kupec pravico do razumnega popusta ali odstopa od pogodbe.

 • Prodajalec je kupcu (potrošniku) odgovoren za to, da je prodani predmet ob prevzemu skladen s kupoprodajno pogodbo, zlasti da je brez napak. Če predmet ob prevzemu ni v skladu s kupoprodajno pogodbo, ima kupec pravico, da prodajalec brezplačno in brez nepotrebnega odlašanja predmet spravi v stanje, ki ustreza kupoprodajni pogodbi. To se izvede z zamenjavo ali popravilom izdelka, kot zahteva kupec. Če tak postopek ni mogoč (če kupčeve zahteve ni mogoče izpolniti), lahko kupec zahteva primeren popust ali odstopi od pogodbe.

 • V primeru zavrnitve reklamacije se blago lahko brezplačno odstrani, prevzame osebno po predhodnem dogovoru ali vrne na naslov uporabnika (pošiljanje je treba urediti individualno, naročiti in plačati s strani prejemnika).

Pritožbe so neprijetne za obe strani, zato si prizadevamo, da bi vsako stranko čim bolj zadovoljili. Če vam je kar koli v našem pravilniku o reklamacijah nejasno, nam pišite na info@greenfood.eu ; z veseljem vam bomo vse pojasnili.

Pravice iz nepravilne izvedbe

Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz nepravilne izpolnitve, urejajo veljavni splošno zavezujoči pravni predpisi (zlasti določbe §§ 2914 do 2925, §§ 2099 do 2117, ozir. §§ 2158 do 2174 obligacijskega zakonika).
Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec je kupcu zlasti odgovoren, da je v trenutku, ko je kupec prevzel dobavo blaga:

 • blago ima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, če dogovora ni, pa ima lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla

 • je blago primerno za namen, za katerega prodajalec navaja, da ga je treba uporabiti, ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja

 • blago v ustrezni količinski meri ali teži.

 • blago izpolnjuje zahteve zakonodaje.

Določbe iz tega odstavka teh pogojev se ne uporabljajo za blago, prodano po nižji ali znižani ceni zaradi napake, za katero je bila dogovorjena nižja cena. Potrošnik ima pravico uveljavljati pravico do reklamacije napake, ki se pojavi na potrošniškem blagu, v štiriindvajsetih mesecih po prejemu blaga. Če se napaka na blagu pokaže v šestih mesecih po prejemu blaga, se šteje, da je imelo blago napako ob prejemu.
Kupec uveljavlja pravice, ki izhajajo iz nepravilne izpolnitve, pri prodajalcu. Za trenutek, ko prodajalec prejme kupčevo sporočilo, v katerem je izražena kupčeva namera, da zahteva blago ali pravico do nepravilne izpolnitve, se šteje trenutek, ko je prodajalec prejel kupčevo sporočilo.
Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z odgovornostjo za napake ureja Pravilnik o reklamacijah prodajalca.

Navodila o potrošnikovi pravici do odstopa od pogodbe

Če je kupoprodajna pogodba sklenjena s komunikacijo na daljavo (v spletni trgovini), ima potrošnik v skladu s členom 1829(1) obligacijskega zakonika pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razloga v 14 koledarskih dneh od naslednjega dne po dnevu, ko potrošnik ali tretja oseba (ki ni prevoznik), ki jo je določil potrošnik, prejme blago. 
Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik prodajalca obvestiti, da odstopa od pogodbe (GreenFood Nutrition s.r.o., Na Zahradách 3517/2a, 690 02 Břeclav, e-mail: info@greenfood.eu) z enostranskim pravnim ukrepom, na primer z dopisom, poslanim prek ponudnika poštnih storitev, ali po emailu. Potrošnik lahko uporabi tudi katero koli drugo nedvoumno izjavo. Priporočamo, da vedno priložite kopijo dokazila o nakupu (zadostuje, da navedete številko naročila ali računa). Za upoštevanje roka za odstop od pogodbe je dovolj, da odstop od pogodbe pošljete pred iztekom 14-dnevnega roka.
Če potrošnik odstopi od pogodbe, prodajalec potrošniku brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od datuma vročitve obvestila o odstopu od pogodbe, vrne denarno izpolnitev (kupnino), ki jo je prejel od potrošnika. Prodajalec za povračilo plačil uporabi negotovinski način plačila, povračilo plačila potrošniku se izvede z negotovinskim nakazilom na številko bančnega računa, ki jo je navedel potrošnik.
Če potrošnik odstopi od pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetega denarja, preden kupec vrne blago. Potrošnik blago brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe, pošlje nazaj prodajalcu. Šteje se, da je rok upoštevan, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14 dni. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.
Če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, mora vrniti vrnjeno blago skupaj s pripadajočimi darili, vključno z vsem, s čimer se je obogatil. Če kupec tega ne stori, se njegovo dejanje šteje za neupravičeno obogatitev. Če vrnitev predmeta neupravičene obogatitve ni mogoča, je prodajalec upravičen do denarnega nadomestila v višini običajne cene.
Pravica do odstopa od pogodbe v 14 dneh velja le za končne potrošnike, ne pa tudi za osebe, ki so kupoprodajno pogodbo sklenile v okviru svoje poslovne dejavnosti ali samostojnega opravljanja svojega poklica (podjetniki). Kupec ne more odstopiti od pogodbe v primerih iz člena 1837 obligacijskega zakonika.
Pravice do odstopa od pogodbe v 14 dneh ni mogoče razumeti kot možnost brezplačnega najema blaga. Če se potrošnik odloči, da bo uveljavljal pravico do odstopa od pogodbe v skladu s prejšnjim stavkom, mora prodajalcu izročiti vse, kar je prejel na podlagi pogodbe, v 14 dneh od odstopa od pogodbe. Če je vrnjeno blago delno poškodovano, lahko prodajalec uveljavlja pravico do odškodnine za škodo in jo odšteje od kupnine, ki jo mora vrniti kupcu. Prodajalec mora potrošniku dokazati škodo. Vsak primer odstopa se obravnava posebej.

Obvestilo o pravici potrošnika, da odstopi od pogodbe za Jedilnik po meri in povezane izdelke. (Storitve)

1. Kupec se strinja, da se storitev začne opravljati takoj, zato jo bo prodajalec opravil takoj po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Kupec se zaveda, da je upravičen odstopiti od pogodbe le, dokler prodajalec ne začne izvajati kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 1837(a) obligacijskega zakonika. Začetek izvajanja pomeni, da je kupljena storitev na voljo.

2. Kupec lahko odstopi od pogodbe tako, da pokliče na telefonsko številko ali elektronski naslov prodajalca, ki je naveden v teh pogojih.

3. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s prejšnjo točko splošnih pogojev se kupoprodajna pogodba razveljavi z začetkom, prodajalec pa kupcu vrne prejeta sredstva v roku 14 dni od odstopa od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot jih je prodajalec prejel od kupca.

 


Zaščita osebnih podatkov

Končne določbe

Kupec z oddajo naročila potrjuje, da je prebral te pogoje in reklamacijski postopek ter da se s temi pogoji strinja brez pridržkov, pri čemer je kupec o teh pogojih in reklamacijskem postopku obveščen na ustrezen način in v zadostnem času pred dejansko izvedbo naročila ter ima možnost, da se s temi pogoji seznani.
Kupec prodajalcu dovoljuje obdelavo in zbiranje osebnih podatkov v prodajalčevi zbirki podatkov za namene e-trgovine. Kupec lahko kadar koli prekliče soglasje za obdelavo in zbiranje osebnih podatkov. Prodajalec varuje osebne podatke kupcev pred zlorabo in jih ne posreduje tretjim osebam, razen plačilnim partnerjem ali zunanjim prevoznikom, pri čemer se osebni podatki kupcev tem subjektom posredujejo le v obsegu, ki je potreben za dobavo blaga. Ravnanje z osebnimi podatki ureja veljavna zakonodaja Češke republike, zlasti ustrezne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Zakon št. 101/2000 Zb.), v veljavni formulaciji. Kupec se nadalje strinja s prejemanjem komercialnih sporočil.
Vaše zadovoljstvo z nakupom ugotavljamo z vprašalniki po emailu v okviru programa Verified by Customers, v katerega je vključena naša spletna trgovina. Pošljemo vam jih vsakič, ko pri nas opravite nakup, razen če njihovo prejemanje zavrnete v skladu s členom 7 odst. 3 zakona št. 480/2004 Zb. o nekaterih storitvah informacijske družbe. Obdelava osebnih podatkov za namene pošiljanja vprašalnikov v okviru programa Preverjeno s strani kupcev se izvaja na podlagi našega zakonitega interesa, ki je ugotavljanje vašega zadovoljstva z nakupom pri nas. Za pošiljanje vprašalnikov, ocenjevanje vaših povratnih informacij in analizo našega položaja na trgu uporabljamo obdelovalca, ki je upravljavec portala Heureka.cz; v te namene lahko posredujemo informacije o kupljenem blagu in vaš email naslov. Vaši osebni podatki se pri pošiljanju vprašalnikov po emailu ne posredujejo nobeni tretji osebi za njene lastne namene. Pošiljanju vprašalnikov po elektronski pošti v okviru programa Preverjeno s stranko lahko kadar koli ugovarjate tako, da zavrnete nadaljnje vprašalnike z uporabo povezave v emailu z vprašalnikom. Če temu nasprotujete, vam vprašalnika ne bomo več pošiljali.
Če je kupec podjetnik, za pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem veljajo nekatere drugačne določbe, kot je navedeno v nadaljevanju:

 • Kupljenega blaga ni mogoče vrniti brez navedbe razloga.

 • Ne bo veljala določba člena III. "Pravice, ki izhajajo iz nepravilne izvedbe", ki določa, da "če se napaka pokaže v šestih mesecih po prejemu blaga, se šteje, da je imelo blago napako ob prejemu".

 • V primeru upravičenega zahtevka kupec ni upravičen do povračila stroškov dostave.

V primeru spora med potrošnikom in prodajalcem lahko potrošnik uporabi možnost izvensodnega reševanja sporov. V tem primeru se lahko potrošnik obrne na organ za izvensodno reševanje sporov, ki je Češki poslovni inšpektorat, in ravna v skladu s pravili, določenimi na spletni strani www.coi.cz, kjer lahko med drugim najdete več informacij o izvensodnem reševanju sporov. Alternativno reševanje sporov lahko sprožite tudi prek spletnega obrazca na spletnem mestu https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Ti pogoji začnejo veljati 25. maja 2019.